NEW PROJECT STARTED FOR


EN | Started a new project where mainly the prints are central. The portrait represents the clothes she wears and is rich with a beautiful print. Shadow and movement will play an important role in the textile. All new artworks can be seen at the NockNock Art fair in De hallen in Amsterdam from 1-4 June 2023. Keep you posted!!

NL | Een nieuw project gestart waar voornamelijk de prints centraal staan. Het portret staat figuur voor de kleding die ze draagt en rijk is met een mooie print. Schaduw en beweging zullen een belangrijke rol spelen in het textiel. Alle nieuwe artworks zijn te zien op de NockNock Art fair in De hallen in Amsterdam van 1-4 juni 2023. Keep you posted!!


NL.

P.M.K.D staat voor | Project Met Klein Draad en maakt van ieder project ” a piece of ART ” P.M.K.D is ontstaan vanuit haar passie voor embroidery, textiele vormgeving, fashion en interieur design. Daarnaast biedt P.M.K.D ook de mogelijkheid tot interessante samenwerking, exposities en verhuur van haar ART.

| Alle artworks van P.M.K.D

  • zijn zonder lijst, inlijsten naar wens
  • getoonde prijzen zijn incl. 9% BTW
  • geen verzendkosten binnen Nederland
  • altijd duurzaam en milieubewust gemaakt

| Ga naar ART-store om een aankoop te doen


P.M.K.D | Het creëren van een artwork is voor mij als tekenen met naald en draad. Door te spelen met verschillende steken, dikke en dunne draden ontstaat er binnen het artwork schaduw en relief. Door de einddraden te laten hangen creëer ik een dramatisch effect binnen het artwork. Ze vormen de beweging van het project. De zware zwarte lijn geeft het silhouet zijn vorm en het artwork een eigen plek op haar ondergrond.

Heidi Koers – artist P.M.K.D

EN.

P.M.K.D stands for | Project Met Klein Draad and makes every project “a piece of ART” P.M.K.D originated from her passion for embroidery, textile design, fashion and interior design. In addition, P.M.K.D also offers the possibility of interesting collaboration, exhibitions and rental of its ART.

| All artworks by P.M.K.D

  • are without frame, framed in consultation
  • prices shown are incl. 9% VAT
  • no shipping costs within the Netherlands
  • always made sustainable and environmentally conscious

| Go to the ART-store to make a purchase


P.M.K.D | Creating an artwork for me is like drawing with a needle and thread. By playing with different stitches, thick and thin threads, shadow and relief are created within the artwork. By leaving the end wires hanging I create a dramatic effect within the artwork. They are the movement of the project. The heavy black line gives the silhouette its shape and the artwork has its own place on its background.

Heidi Koers – artist P.M.K.D