GALLERY

| S I L E N C E

NL | Stilte in een spel met kleur en licht. Het zelfportret is opgezet in wit draad en verder bewerkt aan een zijde. Hierdoor wordt lichtval en schaduwzijde duidelijk benadrukt. Artwork Silence is gecreëerd voor de Kunstlijn Haarlem 2022

EN | Silence in a play with color and light. The self-portrait is set up in white wire and further processed on one side. This clearly emphasizes the incidence of light and the shadow side. Artwork Silence was created for Kunstlijn Haarlem 2022

size 33 x 43 cm | 100% linen and textile paint / € 955


| S I L E N C E

NL | Stilte in een spel met kleur en licht. Het zelfportret is opgezet in wit draad en verder bewerkt aan een zijde. Hierdoor wordt lichtval en schaduwzijde duidelijk benadrukt. Artwork Silence is gecreëerd voor de Kunstlijn Haarlem 2022

EN | Silence in a play with color and light. The self-portrait is set up in white wire and further processed on one side. This clearly emphasizes the incidence of light and the shadow side. Artwork Silence was created for Kunstlijn Haarlem 2022

size 33 x 43 cm | 100% linen

S O L D


| S I L E N T D E A T H

NL | Boeket van de stille dood… In het thema “stilte!!” van de Kunstlijn Haarlem 2022 een vertaling van een boeket bloemen in bloei en kleur en aan de andere kant de geborduurde bloemen op vezel papier in het zwart die langzaam dood gaan, herkenbaar aan de hangende draden…

EN | Bouquet of the silent death… In the theme “silence!!” van de Kunstlijn Haarlem 2022 a translation of a bouquet of flowers in bloom and color and on the other side the embroidered flowers on fiber paper in black that slowly die, recognizable by the hanging threads…

size 73 x 53 cm | paper and linen | framed in wood

S O L D


| S I L E N T F O R E S T

NL | Denken aan het bos geeft mij stilte. In het thema van de Kunstlijn Haarlem “Stilte!!” Ik heb dit kunstwerk gemaakt als een vertaling van mij die de stilte van het bos echt kan waarderen. Het artwork is in tweeen gedeeld om de vertaling te maken van het vintage handwerk aan de ene kant en werk van P.M.K.D aan de andere kant. De bladeren aan de boom staan in verbinding met de rust in mijn hoofd die ik krijg als ik denk aan het bos.

EN | Thinking of the forest gives me silence. In the theme of the Kunstlijn Haarlem “Silence!!” I created this artwork as a translation of me who can really appreciate the silence of the forest. The artwork is split in half to translate the vintage handicrafts on one side and the work of P.M.K.D on the other. The leaves on the tree are related to the peace in my head that I get when I think of the forest.

size 83 x 63 cm | vintage embroidery and linen | € 1.489


| SKETCH # 0 4

NL | In deze schets is gespeeld met schaduw en dieptes door lijnenspel. Door lange en korte lijnen te gebruiken creëert het schaduw en vormt het plooien in het textiel. Hierdoor krijgt het bijna een geschetst karakter. De witte achtergrond geeft het figuur een plek op het linnen doek.

EN | In this sketch, shadows and depths have been played with by using lines. By using long and short lines, it creates shadows and forms folds in the textile. This gives it almost a sketched character. The white background gives the figure a place on the linen canvas.

size 46 x 54 cm | 100% linen / framed in wood

S O L D


| SKETCH # 0 3

NL | Hoe laat je een witte luchtige blouse zien in een 2D artwork?…. De eerste laag is opgezet met wit textiel verf waaroverheen een mooie oker kleur is geborduurd. In het artwork is duidelijk te zien waar de lichtval zit door dikke en dunne lijnen te gebruiken. Deze schets is gemaakt om te kijken wat gedekt textielverf doet op grof linnen.

EN | How do you show a white airy blouse in a 2D artwork?…. The first layer is set up with white textile paint over which a beautiful ocher color is embroidered. The artwork clearly shows where the light falls by using thick and thin tread. This sketch was made to see what covered fabric paint does on coarse linen.

size 40 x 50 cm | 100% linen / € 390 | framed in consultation


| SKETCH # 0 2

NL | Het linnen doek is eerst halverwege in bietensap gedrenkt om een mooie roze kleur te krijgen in de basis van het artwork. De wollen stof ,in de vorm van een jas, is zeer fijn en heel grof geweven waardoor een dikke witte draad is geregen. Deze draad houd de wollen stof op zijn plek en vorm de textuur van de jas. Het oker vlak stelt de fashion onder de jas voor in eigen vertaling wat de kijker ziet. Het groen geeft een mooi contrast in kleur en afwerking en is tevens het lichaam die jas vormt.

EN | The linen cloth is first soaked halfway in beet juice to get a nice pink color in the base of the artwork. The woolen fabric, in the form of a coat, is very fine and very coarsely woven, so that a thick white thread is strung. This thread holds the wool fabric in place and shapes the texture of the coat. The ocher surface represents the fashion under the coat in its own translation what the viewer sees. The green gives a nice contrast in color and finish and is also the body that forms the jacket.

size 50 x 70 cm | 100% linen / framed in wood

S O L D


| SKETCH # 0 1

NL |  Het linnendoek is eerst tot de helft in bietensap gedrenkt zodat de kleur omhoog kon trekken. De jas die het figuur draagt is van gewoven zijde en is op het doek geborduurd met zwart draad. Een oker lijn benadrukt de vormgeving van de jas. Het neon bloemen patroon is een eigen vertolking van de Jugendstil style. Samen vormen deze verschillende stoffen, patronen en kleuren een belangrijke rol voor mijn inspiratie naar een groter artwork.

EN | The linen cloth was first soaked halfway in beet juice so that the color could pull up. The jacket the figure wears is made of woven silk and is embroidered on the cloth with black thread. An ocher line emphasizes the design of the jacket. The neon flower pattern is its own interpretation of the Jugendstil style. Together these different fabrics, patterns and colors form an important role for my inspiration towards a larger artwork.

size 50 x 70 cm | 100% linen and woven silk / € 485


| SACRIFICE

NL | Het embroidery artwork is een zelfportret. Ik heb mezelf als uitgangspunt genomen omdat ik als mens ook offer. Ik heb mezelf letterlijk opgeofferd om het kunstwerk te modelleren. In het licht geborduurde persoon geeft aan dat ik me soms niet gezien voel, soms laat ik me op de achtergrond plaatsen, maar voel me een. De zwart geborduurde persoon valt meer op en heeft een duidelijk zicht. Ze houdt van zichzelf omdat ze zichzelf omhelst en veiligheid voelt. Het tattoo-offer op haar arm geeft aan dat het altijd zo is geweest dat mensen zichzelf opofferen voor zichzelf maar ook voor anderen. De hangende draden tonen het drama maar ook de beweging.

EN | The embroidery artwork is a self-portrait. I have taken myself as a starting point because as a human being I also sacrifice. I literally sacrificed myself to model the artwork.The slightly embroidered artwork indicates that sometimes I don’t feel seen, sometimes I let myself be placed in the background, but that I do belong to a whole. The black embroidered artwork is more prominent and has a clear view. She loves herself because she embraces herself and feels security. The tattoo sacrifice on her arm indicates that it has always been the case that people sacrifice themselves for themselves but also for others. The hanging threads show the drama but also the movement.

  • the artwork has been exhibited at M.A.D.S Art Gallery in Milan and Fuerteventura | 16 – 23 December 2021.

size 122 x 150 cm | 100% woven silk / € 2.600


| ME

NL | Fragiel embroidery artwork van mijn eigen portret. Vormgegeven op en grof geweven wollen doek.

EN | Fragile embroidery artwork of my own portrait. Designed on a coarsely woven woolen cloth.

size 24 x 34 cm | 100% wool

S O L D


| ME

NL | Fragiel embroidery artwork van mijn eigen portret. Vormgegeven op en grof geweven wollen doek.

EN | Fragile embroidery artwork of my own portrait. Designed on a coarsely woven woolen cloth.

size 24 x 34 cm | 100% wool

S O L D


| SEAGULLS

NL | In opdracht gemaakt voor AJUMA Beach. Twee linnen doeken met daarop de zeemeeuwen van Zandvoort. Het doek heeft in totaal een afmeting van 370 breed en 110 hoog.

EN | Commissioned for AJUMA Beach. Two linen canvases depicting the seagulls of Zandvoort. The canvas has a total size of 370 wide and 110 high.

size | 370 x 110 cm in total | 100% linen

S O L D


| C O M E

NL | Gefotografeerd fashion model geportretteerd in de vorm van embroidery art. Het artwork is geborduurd op zeer fijn kaasdoek. Om het artwork strak geborduurd te krijgen op het kaasdoek is er gebruik gemaakt van kalkpapier. Het kalkpapier en het kaasdoek zijn gelijktijdig geborduurd. Het kalkpapier is later om de geborduurde belijning weggeknipt.

EN | Photographed fashion model portrayed in the form of embroidery art. The artwork is embroidered on very fine cheesecloth. To get the artwork tightly embroidered on the cheesecloth, transparant paper was used. The paper and the cheesecloth are embroidered simultaneously. The tracing paper was later cut away around the embroidered lines.

size | 96 x 114 cm | framed in consultation / € 895


| C A S U A L

NL | Gefotografeerd fashion model geportretteerd in de vorm van embroidery art. Het artwork is geborduurd en geregen op een mix van katoen en wol. Doordat de stof heel grof is gewoven, en het artwork hierdoor niet strak kan worden geborduurd, ontstaan er een licht 3D effect. Door de transparantie lijkt het artwork te zweven op de stof.

EN | Photographed fashion model portrayed in the form of embroidery art. The artwork is embroidered and strung on a mix of wool and cotton. Because the fabric is very coarsely woven, and the artwork cannot be embroidered tightly, a 3D effect is created. The transparency makes the artwork appear to float on the fabric.

size | 95 x 140 cm | framed in consultation / € 930


| UN – FINISHED

NL | Gefotografeerd fashion model geportretteerd on de vorm van embroidery art. Het artwork is geborduurd op 100% linnen. De hangende draden geven het ontwerpproces van de ontwerper aan. Het colbert is nog niet helemaal af maar het model showt het alvast met trots aan haar publiek. Door verschillende breedtes te borduren in plooien van het colbert ontstaat er schaduw, diepte en beweging.

EN | Photographed fashion model portrayed in the form of embroidery art. The artwork is embroidered on 100% LINEN. The hanging wires indicate the design process of the designer. The jacket in the artwork is not completely finished yet, but the model proudly shows it to her audience. By different widths to embroidery in the jacket creates shadow, depth and movement.

size | 94 x 114 cm

S O L D


| P R O F I L E

NL | Gefotografeerd fashion model in de vorm van embroidery art. Het portret is handgemaakt op handgeschept papier en lijkt enkel te zijn vormgegeven door de hangende draden.

EN | Photographed fashion model in the form of embroidery art. The portrait is handmade on handmade paper and appears to have been shaped only by the hanging treads.

size | 38 x 51 cm

S O L D


| W I N T E R F A C E

NL | Gefotografeerd fashion model in de vorm van embroidery art. Het originele portret is handgemaakt op handgeschept papier en lijkt enkel te zijn vormgegeven door de hangende draden. Print op poster online verkrijgbaar via www.friendmade.fm

EN | Photographed fashion model in the form of embroidery art. The original portrait is handmade on handmade paper and appears to have been shaped only by the hanging treads. Print on poster online available at www.friendmade.fm

size | 38 x 51 cm | framed in consultation / € 450


| M O V E – one

NL | Gefotografeerd fashion model uit de serie MOVES geportretteerd in de vorm van embroidery art. Het artwork is handgeborduurd op handgemaakt papier. De pose van het model geeft duidelijk een beweging in het artwork neer door de hangende draden. De rok siert in de beweging mee en het lijkt alsof ze van het doek loopt.


EN | Photographed fashion model from the MOVES series, portrayed in the form of embroidery art. The artwork is hand-embroidered on handmade paper. The pose of the model clearly shows movement in the artwork through the hanging threads. The skirt adorns the movement and it seems as if it is running off the canvas.

size | 30 x 34 cm | framed in consultation / € 299


| M O V E – two

NL | Gefotografeerd fashion model uit de serie MOVES geportretteerd in de vorm van embroidery art. Het artwork is handgeborduurd op handgemaakt papier. De pose van het model geeft duidelijk een beweging in het artwork neer door de hangende draden. Je zou denken dat ze springt.


EN | Photographed fashion model from the MOVES series, portrayed in the form of embroidery art. The artwork is hand-embroidered on handmade paper. The pose of the model clearly shows movement in the artwork due to the hanging threads. You would think she is jumping.

size | 30 x 34 cm | framed in consultation

S O L D| MY BACK

NL| Embroidery artwork van mijn eigen achterkant. Gemaakt op handgeschept papier en wol. Het artwork is door twee lagen heen geborduurd. Print op poster online verkrijgbaar via www.friendmade.fm

EN | Embroidered artwork of my self-portrait. My back. Made on handmade paper and secured with an intermediate layer of cotton and wool. Print on poster online available at www.friendmade.fm

size | 21 x 30 cm

S O L D


| MY FRONT

NL| Embroidery artwork van mijn eigen achterkant. Gemaakt op handgeschept papier en wol. Het artwork is door twee lagen heen geborduurd. Print op poster online verkrijgbaar via www.friendmade.fm

EN | Embroidered artwork of my self-portrait. My front. Made on handmade paper and secured with an intermediate layer of cotton and wool. Print on poster online available at www.friendmade.fm

size | 21 x 30 cm

S O L D


| TWO FACES – orange

NL | Origineel embroidery artwork op handgemaakt papier. Allereerst is het zwarte artwork gemaakt om vervolgens het oranje artwork eroverheen te stitchen. De zwarte lijn geeft vorm aan het portret. Print op poster online verkrijgbaar via www.friendmade.fm

EN | Original embroidery artwork on handmade paper. First of all, the black artwork is made and then the orange artwork is stitched over it. The black line shapes the portrait. Print on poster online available at www.friendmade.fm

size | 24 x 30 cm

S O L D


| GONNA STAY HOME

NL | Embroidery artwork op handgemaakt papier. Is ontstaan in de eerste COVID lockdown in maart 2020. Het originele artwork hangt nu ten toon bij barista bar NES71 , van Nesstraat nr71 in Haarlem. Er is een vervolg gemaakt op dit artwork onder de naam MOOD21

EN | Embroidery artwork on handmade paper. Originated in the first COVID lockdown in March 2020. The original artwork is now on display at barista bar NES71 in Haarlem. Van Nesstraat nr71 in Haarlem. A sequel to this artwork has been made under the name MOOD21

size | 38 x 51 cm

S O L D


| MOOD 21

NL | Embroidery artwork gemaakt op rijstpapier. Het geeft de emotie weer van mij als kunstenaar in COVID2021.. Saai en kleurloos ( lavendelprijze artwork) kan het leven aanvoelen in deze pandemie maar door kleur en frisheid toe te voegen aan mijn portret wil ik aangeven om positief naar de toekomst te kijken. Hoe voel jij je aan de start van 2021?

EN | Embroidery artwork made on rice paper. It conveys the emotion of me as an artist in COVID2021 .. Dull and colorless (lavender artwork) life can feel in this pandemic, but by adding color and freshness to my portrait I want to indicate to look positively to the future. How do you feel at the start of 2021?

size | 60 x 42 cm

S O L D


| NEW YORK

NL | Origineel embroidery artwork in neon en zwart draad en vormen gegeven met grijze art marker. Het originele artwork hangt nu ten toon bij barista bar NES71, Van Nesstraat nr71 in Haarlem.


EN | Original embroidery artwork in neon and black thread and shapes given with gray art marker. The original artwork is now on display at barista bar NES71 in Haarlem. Van Nesstraat nr71 in Haarlem.

size | 26 x 28 cm | framed in consultation / € 275


| THE BEACH

NL | Origineel embroidery artwork op handgemaakt papier. Print op poster online verkrijgbaar via www.friendmade.fm

EN | Originals embroidery artwork on handmade paper. Print on poster online available at www.friendmade.fm

size | 20 x 30 cm | framed in consultation / € 275

all prices are incl. 9% BTW